Kolofon

Glavna in odgovorna urednica: Tanja Peček
Urednišški odbor: Jerneja Dečar,
Barbara Kotnik, Nina Kovačič,
Tanja Peček
Sodelavci: Ana Bogataj, Klemen Čeligoj, Uršška Čuk, Andrej J. Jug, Matej Kos, Anja Lipovššek, Ana Perovič, Mojca Pori, Lidija Vučajnk
Lektorica: Lidija Vučajnk
Oblikovanje: Damjan Koššir
Naklada: 5.000 izvodov
Izdaja: IMPRESS, D.D., Ivančna Gorica
Mail: predor.projekti@gmail.com
Telefon: 031 350 344
Piššete nam lahko tudi na: Predor (projekti)
Zgornje Lažže 27
3215 Loče

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališšč Evropske komisije. Prav tako ne odražža stališšč Nacionalne agencije.